fbpx
Arnaud Mewis © Myrthe Meylaerts

Arnaud Mewis

Dag van de architectuur

Curator Dag van de architectuur

Beroep en opleiding Medewerker bij Architecture Workroom Brussels / Architectuur, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Wat doe jij in het Festival van de architectuur? 

Als junior-curator sta ik in voor de selectie van de projecten, samen met mijn medecuratoren en het ondersteunend team. Vertrekkende vanuit het vooropgestelde thema, gaan we op zoek naar interessante en relevante voorbeelden. De schaal van het curatorenteam zorgt ervoor dat we tot een aanzienlijke longlist kunnen komen. Deze is enerzijds een mooie repesentatie van de diverse meningen en klemtonen binnen het team, maar toont anderzijds dat jonge personen binnen het architecturale veld vaak dezelfde maatschappelijke thematieken hoog in het vaandel dragen. De uiteindelijke shortlist, die we samen vastleggen, is volgens mij een mooie representatie van de uitdagingen en kansen waar de huidige architectuurcultuur tegenaan kijkt.

Hoe ziet jouw ideale speelveld eruit? 

In het huidige architecturale discours merken we dat, in ons hoofd alleszins, de omslag al is gemaakt richting de erkenning van de verschillende maatschappelijke uitdagingen waar we als ruimtelijk ontwerpers mee rekening moeten houden. Hoewel we als architecten ook moeten leren om ons messias-complex te relativeren, geloof ik toch dat dit geen excuus mag zijn om onze verantwoordelijkheid niet op te nemen. In de realiteit zien we dat dit vaak verwatert tot wel willen maar niet kunnen afkooksels. Terwijl wedstrijdbundels druipen van goede intenties omtrent duurzaamheid, ontharding en participatie, klinken deze woorden steeds holler. Om te vermijden dat deze mooie idealen wegdeemsteren tot de nieuwe containerbegrippen van dit decennium, moeten we zorgen voor een speelveld waarin deze doelstellingen op een niet te negeren of te omzeilen manier verankerd worden in de opdrachten. Want we kunnen als architecten wel overal boompjes en PV-panelen blijven tekenen, maar als de opdrachtgever die bij de eerste raming achteloos van tafel kan vegen, blijven we vooral ter plaatse trappelen.

Speelt architectuur een rol in jouw werk?

In het werken rond ruimtelijke transformaties zijn het de transformaties (duurzame energie, maatschappelijke netwerken, toekomstbestendige steden, …) die voorop staan, en vormt het ruimtelijk denken of de architectuur de hefboom waarmee we naar de verwezenlijking van deze transities streven.

Waarvan lig jij ’s nachts wakker?

De opdeling in kampen van de maatschappij: experten vs. burgers, automobilisten vs. fietsers, stadsbewoners vs. plattelandsbewoners, …

Wie hoop jij tegen te komen tijdens het Festival van de architectuur?

Ik hoop dat we ooit een Festival van de architectuur kunnen organiseren waar ons doel is om een publiek te bereiken met verhoudingsgewijs zo weinig mogelijk architecten. De Dag van de architectuur kan een mogelijkheid zijn om mensen te doen kijken naar hun leefomgeving als iets wat in verandering is, in contrast met het statische beeld dat velen ervan hebben. Deze dynamische visie op hun omgeving kan vervolgens een trigger zijn om op zoek te gaan naar de processen achter deze dynamieken, en zou zo kunnen leiden tot een stad waarin mensen greep krijgen of nemen op die dynamieken: een meer democratische stad.

Ontdek het werk van Arnaud Mewis gedurende het Festival van de architectuur hier.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief